SKAL VI UNDGÅ KONFLIKTER?

Ny forskning viser at konflikter kan reparere og intensivere vore mest betydningsfulde relationer.

De fleste af os har lært, at hvis vi kan kontroller vore følelser, så lever vi bedst et liv i balance med andre. ”Tag dig sammen,” og ”Du skal arbejde med ikke at lade følelserne løbe af med dig! – er ord du kan høre fra andre, hvis du bliver oplevet som følsom eller temperamentsfuld. Følelser er hidtil blevet opfattet som en del af vores primitive natur, og derfor noget vi ikke kan have tillid til. Forskere inden for klinisk psykologi har ikke tidligere haft meget tilovers for at arbejde med intime følelser i terapi, men det har den internationalt anerkendte parterapeut, psykolog Dr. Sue Johnson ændret på med sin nyudviklede EFT metode: emotionsfokuseret terapi. Nu er EFT kommet til Danmark, hvor de første terapeuter herhjemme uddannes af den internationalt anerkendte psykolog Jette Simon

-Emotioner betyder på latin at bevæge. Stærke følelser bevæger os helt konkret, til enten at komme andre i møde eller undgå dem. EFT viser at vi kan bruge intense følelser, til at forandre en smertelig relation til dem der betyder mest for os. Terapeutens rolle i EFT er at intensivere parternes følelse af kærlighed og omsorg for hinanden, med det formål at forandre den negative oplevelse af den anden og skabe stærk tilknytning, fortæller Jette Simon som igennem 35 år har haft par i hundredevis igennem terapi forløb.

Peter læner sig frem mod terapeuten og siger med lav stemme: Jeg har hørt at denne form for terapi handler om følelser- så regn ikke med mig. Jeg har ikke de følelser hun har, og jeg ønsker ikke at tale om følelser. Bare fortæl mig hvad der er galt med os, og hvorfor hun er så vred hele tiden. Jeg synes vi havde det godt engang, men hun er blevet så kritisk. Hvad kan jeg gøre for at løse det her? 

Jette Simon: EFT forskning viser, at intense emotioner kan blive vores bedste allierede, og ikke en kraft der forstyrrer og er uden for vores kontrol. Hvis vi kan lære at blive tilgængelige for hinanden, frem for at checke ud af forholdet, hver gang de stærke følelser gør os anspændte, så kan stærke emotioner skabe en følelsesmæssig tryg kontakt, hvor vi kan vi møde hinanden med empati og omsorg, frem for at sidde fast i forsvar og konflikt.


Stærke følelser får os enten til at trække os eller komme andre i møde

Peter vender sig væk, når Anna spørger hvordan hans dag er gået. Anna opfatter hans signal, og det aktiverer hendes hjerne til at der nu sker noget negativt og farligt. Hendes hjerterytme ændrer sig, hendes krop bliver anspændt, og hun scanner sine erfaringer: ” Han vil ikke have mig.” Ved det første tegn på afvisning, reagerer Annas limbiske system med alarm. Også kendt som ”Primal panic.” Det får hende til at sige intenst til Peter: ”Hvorfor snakker du aldrig med mig?” Det Peter hører i hendes intense stemme er vrede, og det aktiverer hans hjerne til at der sker noget negativt og farligt. Han trækker sig følelsesmæssigt og lukker hende ude.

Den betydning Anna tillægger situationen er at hun er uelsket, og at Peter er kold, og det minder hende om at det er farligt at række ud efter andre. Hun går hen imod ham, for at mindske følelsen af fare i et forsøg på at aktivere en respons fra Peter. Han oplever hende som invaderende. Han trækker sig og det bekræfter Annas frygt, og er med til at farve hendes næste lignende oplevelse. Og sådan kører den onde cyklus mellem parret. Alt dette varer få sekunder, og ender med at Anna eksploderer i vrede som en måde at håndtere frygten på. En anden type reaktion kunne være at Anna føler sig tom og følelsesløs indeni, særligt hvis frygten også aktiverer håbløshed og hjælpeløshed.

Tegning Cycklus Great Relations 2022 opsøgende tilbagetrukket partner

- Vrede er en følelse der kommer når du forsøger at undgå at møde din egen sårbarhed. Anna kan tænke hvis jeg viser min sårbarhed så kan Peter ikke lide mig- så hun bruger vreden som skjold mod at mærke sin egen sårbarhed. Vi skal lære at mærke efter hvad vi sanser – og det kan vi kun, hvis vi sænker tempoet, når vi er godt i gang med en ophedet situation. At komme ned i gear, er nemlig

indgangen til at forstå, hvilke behov og længsler der gemmer sig bag den vrede, vi måske aldrig har fået udtrykt på en måde så partneren kan forstå os, fortæller Jette Simon. Hvis Anna  havde sænket tempoet, så kunne hun have registreret frygten i sig selv, og dermed have haft andre handlemuligheder. Vi har både følelser og følelser om vore følelser: såsom angst for hvad der vil ske hvis jeg viser min ked - af -det –hed. Anna udtrykker sin frygt således: Hvis jeg viser mine dybere følelser, vil Peter sikkert se mig som svag -  måske bliver situationen også meget værre, og jeg mister mig selv. Hele Annas nervesystem husker at denne type situationer skal håndteres ud fra frygt.

Vi arbejder med et begreb der hedder ARE=  awailable, responsive, engaged. På dansk = tilstede, lydhør og engageret. Hvis din oplevelse er at din partner ikke kan levere det, så vil dit nervesystem reagere med protest . Brændstoffet til de negative mønstre er når sårbarheden overfor det vi mangler ikke kan udtrykkes, og så bliver vi dominerende kontrollerende og kritiserende. Når vi skaber konflikt, er det et udtryk for at det føles faretruende at udtrykke vores behov og længsler. Det der skal til for at vi kan skabe kontakt, er at mærke at vi har kontakt til den anden og betydning for den anden.

” Det er ikke din partner der er fjenden. Det er det negative mønster I skaber sammen der er fjenden.

I langt de fleste forhold hvor parterne trigger hinandens følelser, sker der det at den ene trækker sig og den anden er opsøgende. Bag den vrede og kritik der kommer frem hos den opsøgende,  gemmer sig ofte en følelse af forladthed eller følelsen af at være ligegyldig. Den anden part ser kun vreden og kritikken og forsvarer sig ved at trække sig. Og bag det at trække sig ligger følelsen af utilstrækkelighed og angsten for at blive afvist. Der kan dog også være andre reaktionsmønstre: i ca. 20% af tilfældene vil begge parter gå til angreb mod hinanden eller begge vil trække sig .

Peter kommer ind ad døren og nikker hurtigt til Anna som med det samme spørger ivrigt til hans dag. Han vender sig bort fra hende, og ser på sin mobil mens han mumler ”Den er gået godt nok.” Anne taler videre men han svarer hende ikke. Anna svarer intenst ”Gider du ikke godt svare mig?” Peter kigger op og siger ”Rolig, rolig nu.” ”Du skal ikke sige rolig til

mig” udbryder Anna med lynende øjne. Peter fryser ved køkkenbordet og det registrerer Anna som derfor husker at komme ned i gear, og hun siger: ” Jeg ved godt jeg virker vred på ydersiden, men på indersiden bliver jeg ked af det, for jeg har savnet dig i dag, og vil bare gerne have dit nærvær.” Annas ord og rolige stemme, får Peter til at bløde op, og han siger ”Jeg har bare brug for at lande. Hvad siger du til at mødes inde i sofaen om 20 min?”

Det der sker her fortæller Jette Simon, er at Peter og Anna kommer hinanden i møde i en situation der før skabte afstand og konflikt. Mange kvinder tror at vi virker svage når vi bliver bløde overfor vores partner, men det kræver faktisk mod og styrke at vise sin blødhed. Når Anna med blød stemme kan sige: På indersiden er jeg så urolig, men på ydersiden ved jeg godt jeg virker meget vred. Når jeg kritiserer dig, så er det fordi jeg ikke ved hvordan jeg skal finde ind til dig.. og Peter kan sige På ydersiden trækker jeg mig, men på indersiden bakser jeg med om jeg er god nok, så opstår der en forståelse og empati der påvirker parret til at nå hinanden og opfylde hinandens behov. Men man skal have god hjælp fra terapeuten for at turde sige det højt, fordi ens frygt aktiveres af konflikt. Vejen mod reparation af den konfliktfyldte relation, viser sig når den der har været vred og uforsonlig bliver blødere, mens den der trækker sig begynder at lukke den anden ind og give udtryk for frygt og behov. 

- Vi kan have svært ved at se hvordan vi selv skaber vore oplevelser, og trigger negative reaktioner hos den anden. Vi kan gennem EFT opleve at negative mønstre i vores relation er noget vi skaber sammen, og at vi også kan stå sammen mod den negative cyklus som fastholder os i smerte og frustration. Det smertefulde glemmer vi aldrig, men vi kan blive et team som par, så vi ikke sidde alene med vores smerte. Det er svært at danse tæt uden at træde hinanden over tæerne, men vi kan lære at reagere på en måde, så vi bliver ved med at være tæt i dansen når det sker.

Det kan være svært at få sin partner til at turde arbejde med sårbarhed, smerte og at skulle ændre de velkendte mønstre. Det der overbeviser, er at man selv er villig til at se på sig selv, fordi den anden betyder så meget for en. Og at man gennem terapien kan genskabe passion, lidenskab og erotik når der er en tryg tilknytning. En relation til de mest betydningsfulde mennesker i vores liv kører aldrig bare. Der sker et markant skift, når parterne kan arbejde med og rumme negative emotioner. Det betyder at de kan forstå dem og finde meningsfulde måder at håndtere emotioner på. Læringen er at den negative cyklus er fjenden – det er ikke den

anden part der er fjenden – og det gør en forskel i en konfliktsituation. Det betyder også at de er i stand til at mærke at der ofte gemmer sig ensomhed og længslen efter kontakt bag en fjendtlig respons fra den der forfølger, og en følelse af afvisning eller håbløshed under den apati partneren kan opleve hos den der trækker sig.

Parterne er godt på vej, når de begynder at reparere gamle skader som utroskab og anden form for svigt. Smertelige oplevelser hvor det følelsesmæssige ekko er en barriere for at man kan genfinde nærhed og en stærk tilknytning til hinanden. Utroskab for mænd er ofte en vej ud af ensomhed, og et udtryk for at man mangler anerkendelse. En følelse af at man ikke betyder noget. Den eneste vej ud bliver utroskab, som en måde at mærke sig selv - og det betyder ikke at manden ikke elsker sin kone. Mens utroskab for kvinder er mere faretruende for ægteskabet , fordi kvinder knytter sig mere emotionelt tidligere end mange mænd gør, og derfor oftere oplever en stærk tilknytning og forelskelse i det utro forhold. Når vi som manden - der bliver utro trods at han elsker sin kone - har et negativt selvbilllede, føler vi os værdiløse. Og det påvirker både os selv og vores partner.  Men når vi tør være i nærvær med hinanden omkring vores sårbarhed – så sker der en reparation af de følelser der har været smertefulde.

” Emotioner er vores biologis måde at hjælpe os med at få indsigt i, hvad det er vi har brug for.

Hvis man ikke har fået bearbejdet sårbare oplevelser, er det svært at få startet en anden samtale end den man plejer at have med partneren. Man kan ikke bare have tillid til at nye kommunikationsmetoder bare kan integreres, hvis ikke man har bearbejdet de sårbarheder. Når vi har lært EFT så ændrer selvbilledet sig : jeg får mere tillid til at jeg er værd at elske, at jeg er god nok og at jeg kan give udtryk for mine behov.  Jeg kan hengive mig til min partner, i troen på at min partner er med mig når jeg har mest brug for det.

Gevinsten er at hvis du virkelig kan mærke dig selv, har du mere tilgang til hvad det er du længes efter. Oplevelsen af at være i en tryg kontakt er lig med oplevelsen af frihed. Tryghed er afgørende for vores

velbefindende. De mennesker der har mest selvværd er karakteristeret ved at turde vove sårbarheden. Se sårbarheden som en enorm styrke- den giver mere selvværd, bedre sexliv, du føler dig mere fri og du klarer dig bedre i verden lover Jette Simon som er begejstret for den nye EFT metode. Troen på at relationen går i stykker når vi har for intense konflikter, erstattes af troen på at vi kan være trygt tilstede i relationen når konflikter opstår. Vi kan ikke kan og skal ikke undgå konflikter, for det kommer som en del af at være i en betydningsfuld relation – men vi kan lære at være i, håndtere og reparere konflikter på en ny måde, så de ikke længere giver ødelæggende smerte.  EFT handler om at kunne reparere konflikter så indholdet af konflikten ikke længere giver smerte. Bag enhver konflikt gemmer sig dybe behov og længsler, derfor kan vi bruge konflikter til at bringe mere forståelse og indsigt både i os selv og i vores nære relationer.

JETTE SINKJÆR SIMON www.jettesimon.com

DIRECTOR OF WASINGTON DC TRAINING, INSTITUTE FOR COUPLES THERAPY, USA

  • Verdenskendt prisvindende klinisk psykolog
  • Parterapeut praksis
  • Global parterapeut træner, krise intervention og supervisor
  • Udvikler af dialogmetoder til organisationer og erhvervsledere

Modtager af Award for Clinical Excellence, USA

”Jette Simon is a distinguished therapist, an accomplished clinical trainer and a superb workshop presenter. But even more than that, she is large and warm at heart, brilliant in mind, broad in vision, and embracing in her love. With all her work around the world, no one has done more to spread the word across the planet.” 
Harville Hendrix, Ph. D. Førende amerikansk parterapeut

 

We are so happy to have Jette as an EFT Trainer!

Jette brings the model to life. We are so pleased Jette has accomplished this Certification with tremendous dedication, grace and skill.
Kathryn Rheem,  ICEEFT Int center for EFT excellence


Det er svært at danse tæt -  uden at træde hinanden over tæerne ”
Sue Johnson

 

 EFT - Emotionsfokuseret terapi

Emotionsfokuseret parterapi som Jette Simon er certificeret i, er udviklet af psykologerne Dr. Sue Johnson (engelsk-canadisk) og Les Greenberg (sydafrikansk). Metoden blev udviklet med afsæt i grundig forskning i de processer og hændelser, som kan støtte par i at opbygge eller genopbygge en brudt kontakt, og i at genskabe en kærlig og tryg relation.

Fokus er på at støtte partnerne i at skabe og styrke deres relation, så de i højere grad bliver tilgængelige, lydhøre og i kontakt med hinanden.

I parterapien vil partnerne gennem støtte fra terapeuten, opleve at kunne opnå  en følelsesmæssig tryg kontakt, hvor de kan møde hinanden med empati og omsorg, som modsætning til de forsvar og konflikter, de ellers har siddet fast i.

EFT er i dag anerkendt som en empirisk underbygget form for parterapi af den amerikanske psykologforening American Psychological Association. Undersøgelser viser, at 70- 75 procent af de par som gennemgår EFT, kommer sig over kriser og er glade i deres forhold. Det ser ud til , at disse resultater holder, selv for par i højrisikozonen for skilsmisse.

Litteratur

Hold mig af Dr. Sue Johnson som står bag instituttet ICEEFT http://www.iceeft.com/

Bogen kan købes her: https://www.saxo.com/dk/hold-mig_sue-johnson_hardback_9788792542670