Råd til et stærkere forhold
Del det økonomiske ansvar

Vær opmærksom på det økonomiske ansvar

Det kan ofte være let i parforhold, at lade den ene part påtage sig størstedelen af det økonomiske ansvar. Dog er det vigtigt for begge parter at være involverede og informerede omkring den fælles økonomiske situation. Ved at I begge er involveret, undgår I, at den ene føler sig overvældet af det store ansvar, og det fremmer en følelse af at være et team omkring de svære pengebeslutninger og dele et fælles ansvar.

Der findes ikke kun én løsning på, hvordan I skal fordele det økonomiske ansvar. Dog skal I være opmærksomme på, hvorfor I vælger at opdele det som I gør. Vi ser en generel tendens til, at kvinder overlader det økonomiske ansvar til manden i forholdet, selvom vi ser en langsom udvikling til det modsatte. Ifølge en undersøgelse fra MyBanker, er der 43% blandt single kvinder, der er økonomisk aktive og dermed selv styrer egen økonomi, hvorimod det kun er 25% af kunder, der er gift eller bor sammen en kæreste, der er økonomisk aktive.

 

”Det er vigtigt, at kvinder fastholder den økonomiske interesse i ægteskabet.
Vi kan se, at flere kvinder overlader det økonomiske ansvar

til mændene når de bliver gift, men samtidig viser tal desværre,

 at skilsmisseraten i Danmark er meget høj,

og derfor vigtigt, at kvinderne holder fast i deres økonomiske interesse.”
 – Marlene Nørgaard, Adm. Direktør hos Mybanker

 

Selvom det ofte er den ene person i et forhold, der står for økonomien, opfordrer vi til at ansvaret fordeles, så begge parter har indsigt i den økonomiske situation. Hvis det kun er den ene part, der tager sig af hele det økonomiske ansvar, kan der opstå en følelse af magt ubalance, hvis den anden ikke får lov til at være med i beslutningsprocessen. Det kan ligeledes være en stor byrde, for den part der har ansvaret, som kan føle sig overvældet.

 

Del det økonomiske ansvar

En måde at sikre, at I begge er involverede i den økonomiske beslutningsproces, er at holdet et ugentligt eller månedligt møde, for at drøfte økonomien. Sæt møderne ind i kalenderen, og afsæt mellem 10-30 minutter, til at drøfte den økonomiske situation. Her kan I snakke om eventuelle bekymringer, forberede jer til fremtidige store køb (fx fødselsdagsgave eller konfirmation), og stille hinanden spørgsmål til hvad I begge og samlet har brugt jeres penge på siden det sidste møde. Her kan I sammen sætte mål og træffe beslutninger for den nære fremtid.

En anden måde at hjælpe begge partnere med at få overblik og skabe regelmæssig kommunikation om det økonomiske ansvar, at hænge en fælles kalender på køleskabet, for de støre økonomiske datoer. Det kan være de dage hvor regningerne falder, eller kommende store udgifter, som at få bilen til syn, eller købe en fødselsdagsgave til svigermor. I stedet for en kalender, kan dette også lavet i et fælles regneark, hvor I kan følge udgifter og overvåge budgettet.

 I kan ligeledes vælge at dele det økonomiske ansvar op i separate opgaver. Dette kan betyde at den ene partner for eksempel står for parrets madbudget og indkøbs budget, hvor den anden partner står for at betale regninger, gæld og andre faste udgifter.

Vigtigst af alt, handler det om at være åbne og ærlige i jeres kommunikation med hinanden, og lytte til hinandens input.

Begynd rejsen mod et stærkere forhold

Med vores årsabonnement får du indsigt i hvad der kan ske I alle de faser i et parforhold, I måske kommer igennem. Og du får helt konkrete muligheder for at håndtere utroskab, jalousi, karriere, sygdom, misbrug, børn, dating og meget mere.

Bliv medlem