Råd til et stærkere forhold
Del det økonomiske ansvar

Vær opmærksom på det økonomiske ansvar

Det kan ofte være en let løsning i parforhold, at lade den ene part påtage sig størstedelen af det økonomiske ansvar. Også selvom det som regel er bedst for begge parter, at være involverede og informerede omkring den fælles økonomiske situation. Ved at I begge er involveret, undgår I, at den ene føler sig overvældet af det store ansvar, og det vil fremme følelsen af at være et team, omkring de svære pengebeslutninger og det at dele et fælles ansvar. Begge dele vil understøtte kontakt, nærhed og dermed langtidsholdbarhed for forholdet.

Der findes ikke kun én løsning på, hvordan I kan fordele det økonomiske ansvar. Det vigtigste er, at blive opmærksomme på, hvorfor I vælger at opdele det som I gør. Vi ser i samfundet en generel tendens til, at kvinder overlader det økonomiske ansvar til manden i forholdet, trods en langsom udvikling mod  det modsatte. Ifølge en undersøgelse fra MyBanker, er der 43% blandt single kvinder der er økonomisk aktive og selv styrer egen økonomi, hvorimod det kun er 25% blandt kvinder der er gift eller bor sammen en kæreste, der er økonomisk aktive.

 

”Det er vigtigt, at kvinder fastholder den økonomiske interesse i ægteskabet.
Vi kan se, at flere kvinder overlader det økonomiske ansvar 
til mændene når de bliver gift, men samtidig viser tal desværre,
 at skilsmisseraten i Danmark er meget høj,
og derfor vigtigt, at kvinderne holder fast i deres økonomiske interesse.”
 –Marlene Nørgaard, Adm. direktør hos Mybanker

Selvom det ofte er den ene person i et forhold, der står for økonomien, opfordrer vi til at ansvaret fordeles, så begge parter har indsigt i den økonomiske situation. Hvis det kun er den ene part, der tager sig af hele det økonomiske ansvar, kan der opstå en følelse af magtubalance, hvis den anden ikke får lov til at være med i beslutningsprocessen. Det kan ligeledes være en stor byrde, for den part der står med ansvaret alene. Vis interesse for økonomi, og lær sammen hvordan økonomi kan styres - så er I tættere på et langtidsholdbart forhold.

 

Del det økonomiske ansvar

En måde at sikre, at I begge er involverede i den økonomiske beslutningsproces, er at holde et ugentligt eller månedligt møde for at drøfte økonomien. Sæt møderne ind i kalenderen, og afsæt mellem 10-30 minutter, til at drøfte den økonomiske situation. Her kan I tale om eventuelle bekymringer, forberede jer til fremtidige store køb (fx større gaver eller familiebegivenheder,) og stille hinanden spørgsmål til hvad I her især eller på fælleskontoen, har brugt penge på siden det seneste møde. På den måde  kan I sammen sætte mål og træffe beslutninger for den nære fremtid. I vil også undgå følelsen af at der kan springe en bombe fra den anden når som helst, for nu kender I begge tidspunktet for, hvornår økonomi tages op som tema.

En anden måde at hjælpe begge parter med at få overblik og skabe regelmæssig kommunikation om det økonomiske ansvar, kunne være at hænge en fælles kalender op for de støre økonomiske tiltag. Det kan være de dage hvor regningerne falder, eller kommende store udgifter, som at få bilen til syn, eller købe en dyr gave til en rund fødselsdag eller udskiftning af møbler eller børn der skal på efterskole. Som alternativ til en kalender der er visuel i rummet, kan I også have det som et digitalt regneark, hvor I kan følge udgifter og overvåge budgettet.

 I kan også vælge at dele det økonomiske ansvar op i separate opgaver. Det kunne betyde, at den ene part for eksempel står for madbudget og indkøbsbudget, mens den anden står for at betale regninger, gæld og andre faste udgifter.

Vigtigst af alt, handler det om at være åbne og ærlige i jeres kommunikation med hinanden, og lytte til hinandens input og behov.

Begynd rejsen mod et stærkere forhold

Med vores årsabonnement får du indsigt i, hvad der kan ske I alle de faser i et parforhold I måske kommer igennem. Og du får helt konkrete muligheder for at håndtere utroskab, jalousi, karriere, sygdom, misbrug, børn, dating og meget mere.

Bliv medlem