Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Ikrafttrædelsesdato: 1 januar, 2022.

Great Relations og associerede selskaber (samlet “os” eller “vi”) forstår, at dit privatliv er vigtigt for dig.

Great Relations går under Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS, og vil i følgende privatlivspolitik blive omtalt som Vibeke Hartkorn Kommunikaiton Aps. Vi er forpligtet til at respektere dit privatliv og beskytte dine personlige data, som er alle oplysninger, der kan identificere dig som en individuel person. Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes vi indsamler og behandler oplysninger om dig, i forbindelse med vores forretningsaktiviteter, såsom konferencer og arrangementer og kundeservice, og på websteder, applikationer og kommunikation, der indeholder et link til denne fortrolighedspolitik (samlet set “webstederne”), i vores egenskab af dataansvarlige.

Oplysninger, vi indsamler
Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS indsamler personoplysninger i forbindelse med sine forretningsaktiviteter, herunder i forbindelse med visse kundeserviceydelser. Vi indsamler også personoplysninger på visse områder af webstederne, når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, tilmelder dig konferencer og arrangementer og/eller deltager i offentlige brugerposteringsområder (f.eks. opslagstavler, diskussionsfora og undersøgelser). De indsamlede personoplysninger varierer og kan omfatte oplysninger, som du giver, såsom dit navn, din postadresse, din e-mailadresse, dit CV og dit telefonnummer. Når du besøger vores profiler på Sociale Medier, (fx Facebook, Instagram og LinkedIn), behandler Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag, og din deling heraf samt evt. kommentarer til vores opslag.

Vi kan også automatisk indsamle oplysninger om de enheder, du bruger til at interagere med vores websteder. De oplysninger, vi indsamler automatisk, kan omfatte IP-adresse, enhedsidentifikation, webbrowser og browseroplysninger, der indsamles via cookies, web beacons, pixels, clear gifs og andre lignende teknologier (samlet “cookies og andre sporingsteknologier”) på vores websteder. Vi kan også automatisk indsamle oplysninger om, hvordan du bruger webstederne, f.eks. om, hvad du har søgt efter og set på webstederne. De automatisk indsamlede oplysninger kan være forbundet med en unik identifikator samt med andre personlige oplysninger, som du har givet os.

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a, dit samtykke til at chatte med vores online medarbejdere og Databeskyttelsesforordningens art 9, stk. 2 litra a og art. 6, stk. 1, litra a, samt vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f

Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS kan også indsamle personoplysninger om dig fra tredjeparter, såsom datamæglere eller aggregatorer, i forbindelse med sine forretningsaktiviteter, herunder i forbindelse med visse kundetjenester. Dette omfatter demografiske, professionelle og andre oplysninger, der er offentligt tilgængelige online, herunder oplysninger, som du vælger at offentliggøre via sociale medieplatforme og andre offentlige onlinefora. Vi kan kombinere disse data med eksisterende oplysninger, som vi har om dig, eller bruge dem uafhængigt af hinanden med henblik på vores benchmarking- og dataanalyseaktiviteter. Vi vil altid søge at bekræfte, at tredjeparten har givet gennemsigtige oplysninger om sin brug af disse data, herunder videregivelse til tredjeparter som Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Anvendelse af oplysninger
Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS bruger dine personlige data med det formål, at opfylde dine anmodninger om oplysninger, behandle dine anmodninger om at deltage i konferencer og arrangementer, tilpasse det indhold, du ser eller modtager på webstederne, evaluere og forbedre vores tjenester, distribuere nyhedsbreve og advarsler til dig, analysere webstedets ydeevne og funktion, overholde alle gældende love og virksomhedens rapporteringsforpligtelser, håndhæve Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS aftaler og udføre andre formål, som du måtte tage initiativ til eller anmode om. I nogle situationer kan indsamling af personoplysninger være nødvendig for driften af webstederne, eller vi kan bruge dem i forbindelse med vores forretningsaktiviteter, herunder i forbindelse med visse kundetjenester, f.eks. for at levere visse tjenester eller produkter, såsom vores benchmarkingprodukter. Vi kan kombinere og/eller analysere personlige data for at evaluere og tilbyde det indhold og de tjenester, der er mest relevante for dig. Vi kan opbevare alle dine personlige data i vores arkiv og bruge dem til at kontakte dig.

Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS og dets tjenesteudbydere kan bruge første og tredjeparts cookies til at administrere vores websteder og vores tjenester og indsamle analyser om, hvordan du bruger dem. Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS og dets tjenesteudbydere kan indsamle oplysninger om, hvorvidt du åbner eller klikker på links i den viden, forskning eller eventkommunikation, som vi sender til dig. De oplysninger, der gives i hele denne privatlivspolitik om cookies, gælder også for disse andre sporingsteknologier. Se venligst vores Cookiepolitik for at få flere oplysninger om vores brug af cookies.

Teknologier til sporing.
Vores websteder sporer dig ikke ved at indsamle personlige data om dine onlineaktiviteter over tid og på tværs af tredjepartswebsteder eller online-tjenester. Derfor ændrer vi ikke vores praksis for indsamling og brug af data som reaktion på “do not track”-signaler, der sendes fra webbrowsere.

Det retsgrundlag, som vi behandler dine personoplysninger på
Vores behandling af dine personoplysninger til ovennævnte formål er baseret på:

• delvist på vores legitime interesser i at fremme og beskytte Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS opbygge og vedligeholde relationer. rekruttering og levere vores tjenester;

• delvist på dit samtykke, f.eks. hvis du opretter en brugerprofil eller tilmelder dig vores nyhedsbreve eller advarsler, eller til forretningsformål, der understøtter webdrift, såsom at forstå og forbedre kvaliteten af din oplevelse på vores websteder;

• delvist for at overholde gældende lov, når visse oplysninger er nødvendige for at opfylde vores juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser.

Videregivelse af personoplysninger: datamodtagere og internationale dataoverførsler
Personoplysninger, der indsamles i forbindelse med Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS forretningsaktiviteter, herunder i forbindelse med visse kundeserviceydelser, samt på webstederne, kan fra tid til anden overføres til Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS tilknyttede selskaber og deres personale på tværs af vores globale organisation samt til vores tredjepartstjenesteudbydere. Desuden kan Hjemmesiderne ses og hostes af Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS og vores tredjepartstjenesteudbydere hvor som helst i verden.

Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS vil ikke bevidst videregive eller overføre (og vil tage rimelige forbehold til at forhindre uautoriseret eller utilsigtet videregivelse af) dine personlige oplysninger til tredjeparter uden dit samtykke eller som ellers tilladt ved gældende lov, uanset om det er til sådanne tredjeparters egne markedsføringsformål eller andet, undtagen som følger. Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS kan give adgang til dine personlige oplysninger til tredjepartstjenesteudbydere, der er ansat af Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS til at levere tjenester i forbindelse med webstederne og i forbindelse med Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS forretningsaktiviteter. Vi opretholder processer, der er designet til at sikre, at enhver behandling af personoplysninger af tredjepartstjenesteudbydere er i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik og beskytter fortroligheden, tilgængeligheden og integriteten af dine personoplysninger.

Vi kan også dele dine personoplysninger med tredjepartstjenesteudbydere, som udfører tjenester og funktioner på vores vegne for at støtte vores interaktioner med dig, herunder f.eks. administration af undersøgelser eller konkurrencer eller kommunikation med dig.

Derudover kan vi videregive oplysninger om dig:

•  Hvis vi er forpligtet til at gøre det i henhold til gældende lov eller en retssag;

•  Til retshåndhævende myndigheder eller andre embedsmænd;

•  Når vi mener, at videregivelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for at forhindre fysisk skade eller økonomisk tab eller i forbindelse med en undersøgelse af formodet eller faktisk ulovlig aktivitet;

•  Hvis videregivelse er nødvendig for at beskytte en persons vitale interesser;

•  For at beskytte vores ejendom, tjenester og juridiske rettigheder;

•  For at forhindre bedrageri mod Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS, vores tilknyttede selskaber og/eller forretningspartnere;

•  For at støtte revision, overholdelse og virksomhedsstyringsfunktioner; eller

•  For at overholde enhver og alle gældende love.

Derudover kan vi videregive eller overføre dine personlige data i tilfælde af en reorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse eller anden overførsel eller afhændelse af hele eller en del af vores virksomhed.

 Link til tredjeparts websteder
Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS kan give links til tredjeparters websteder eller oplysninger som en service til vores brugere. Hvis du bruger disse links, forlader du vores websteder. Sådanne links udgør eller indebærer ikke en godkendelse, sponsorering eller anbefaling fra Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS af tredjeparten, tredjepartens websted eller de oplysninger, der er indeholdt heri, og Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS er ikke ansvarlig eller hæfter for din brug heraf. En sådan brug er underlagt de brugsbetingelser og privatlivspolitikker, der gælder for disse websteder.

Sikkerhed
Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS har implementeret generelt accepterede standarder for teknologisk og operationel sikkerhed for at beskytte personlige data mod tab, misbrug, ændring eller ødelæggelse. Kun autoriseret personale hos Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS og tredjepartsleverandører får adgang til personlige data, og disse medarbejdere og tjenesteudbydere er forpligtet til at behandle disse oplysninger som fortrolige. På trods af disse forholdsregler kan Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS dog ikke garantere, at uautoriserede personer ikke får adgang til dine personlige data.

Opbevaring af data
Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS opbevarer personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt, i den periode, hvor det relevante forretningsforhold varer. Vi opbevarer oplysningerne i op til to år efter ophørt forretningsforhold.

Vi kan også opbevare personoplysninger i længere tid end forretningsforbindelsens varighed, hvis vi har brug for at opbevare dem for at beskytte os mod juridiske krav, bruge dem til analyse eller historisk registrering eller for at overholde vores politikker og planer for informationsstyring. Hvis du anmoder om, at vi sletter dine personlige data, vil Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS gøre rimelige forsøg på at slette alle forekomster af oplysningerne i deres helhed. For anmodninger om adgang, rettelser eller sletning henvises til afsnittet “Dine rettigheder” i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Dine rettigheder
Hvor det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan du have ret til at anmode om adgang til de personlige data, som vi har indsamlet om dig, med henblik på at gennemgå, ændre eller anmode om sletning af dataene. Du kan også have ret til at anmode om en kopi af de personlige data, som vi har indsamlet om dig, og til at få eventuelle unøjagtigheder i disse data rettet. Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi ophører med at behandle dine personlige oplysninger.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kontakt@greatrelations.dk. Vi vil gøre rimelige forsøg på hurtigt at undersøge, overholde eller på anden måde svare på dine anmodninger som krævet i henhold til gældende lov. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

 Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål til vores datahåndtering, er du altid mere end velkommen til i fortrolighed at kontakte os personligt.

Vibeke Hartkorn Kommunikation ApS
Amaliegade 41
DK-1256 København
Tlf: +45 5150 9213
kontakt@greatrelations.dk

Læs mere om databeskyttelsesforordningen her:
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/lovgivning/