Parforhold og små børn

Velkommen til!

Hvad skal du igennem på kurset?

Du vil først blive præsenteret for en video, hvor relationsekspert og psykolog Jette Simon fortæller,
hvilke negative mønstre, der ofte kan opstå mellem par med børn, og hvad I kan gøre for at forebygge.

Du bliver herefter guidet igennem tre faser:

Fase 1 handler om, at I skal identificere de uhensigtsmæssige mønstre I kan have opbygget,
og lære hinandens typiske reaktionsmønster at kende.

Fase 2 handler om, at I lærer at genskabe kontakten til hinanden, ved at lytte og forstå hinandens behov.

Fase 3 har fokus på, at I sætter handling bag jeres ord, og får omsat jeres fremtidsønsker til konkrete tiltag.

Sidst i kurset finder I en række simple øvelser og værktøjer til, at få nærvær tilbage i en travl hverdag.

God fornøjelse!

Indledning

image-asset-2
Indledning

Videointerview: Jette Simon

Små børn_0
15:24
Jette Simon forklarer de typiske udfordringer for par med børn

tegning Fik du fat i det vigtigste Jette Simon
Fik du fat i det vigtigste?

Fase 1 - Identificer de dårlige mønstre

self reflectiokn
Individuel refleksion

Tegning Cycklus Great Relations 2022 opsøgende tilbagetrukket partner
Eksempel på at identificere negative mønstre

photo-1604881990409-b9f246db39da-1646w-2469h
Identificer de mønstre der udfordrer jer

Fase 2 - forstå hinandens behov og genskab kontakten

tegning sammenbragte familier 3
Individuel refleksion og parsamtale

Færdigredigeret -Soulaima små børn
19:30
Find mål for fremtiden, sammen og hver for sig

Fase 3 – Sæt handling bag ordene

photo-1604881990409-b9f246db39da-1646w-2469h
Eksempel på sammen at finde det der genskaber kontakt

shutterstock_574954138
Var det så det?

photo-1434030216411-0b793f4b4173
A walk down memory lane

Brusebadet

photo-1474552226712-ac0f0961a954
Vær aktive sammen

Færdigredigeret - Soulaima langt parforhold
12:00
Sådan får i et livslangt forhold

shutterstock_411236506
Kig godt efter